Välkommen till Rörpojkarnas nya Webbshop för proffs!      Vi har ingen försäljning till privatpersoner. 

Johan Wennerberg

Hej, jag heter Johan Wennerberg ! Ring mig, så hjälper jag dig. Support: 031-7341713

Köpvillkor

                                                          Köpvillkor 

Leveransvillkor

Vid leverans av lagermaterial med ordinarie transport gäller fraktfrihet inom Stor Göteborg.

Vid önskemål om tidig leverans, kontakta din säljare för mer information.

Vid lossning svarar mottagaren för att personell och maskinell hjälp finns att tillgå.

Är mottagaren ej på plats och ej anträffbar kan eventuella merkostnader debiteras. Lossning sker på mottagarens risk.

I övrigt hänvisas till AA VVS 09.

Retursbestämmelser

Innan en retur skickas eller lämnas in hos oss, måste detta alltid föregås av en överenskommelse mellan oss och kunden.

Den returnerade varan ska vara emballerad, märkt, adresserad och åtföljd av följesedel där uppgift om order/fakturanummer, artikelnummer, antal, varuslag samt anledning till returen skall finnas angiven.

Returnerade varor som ej är i skick som vid leveransen, är inkompletta eller smutsiga, godkännes ej.

Kreditering sker med fakturabelopp, minus returavdrag om 20% samt eventuell returfrakt. Om följesedel/fakturanummer ej kan anges blir returavdraget 35%. Vid retur till följd av konstaterat felaktigt material eller fel av oss, krediteras hela det fakturerade beloppet. 

Vid retur av ej lagervara, måste denna först godkännas av fabrikanten. Om så sker gäller utöver vårt returavdrag det returavdrag som tillämpas av fabrikanten samt eventuell returfrakt.

I övrigt hänvisas till AA VVS 09.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Pengarna ska vara oss tillhanda senast på förfallodatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta.

Övrigt

Alla i våra prislistor angivna priser är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. Vi reserverar oss för ev. fel i katalogen och/eller i prisfiler.